اگر قبلا کرونا داشتم باید واکسن بزنم؟


e 1399/10/26 دقیقه مطالعه
iOS 14

واکسن‌های ضد کرونا به مرور زمان در حال عرضه در سراسر جهان هستند و به نظر می‌رسد تعداد افرادی که مایلند واکسینه شوند کم نیست، با این وجود یک سوال مهم از سوی بسیاری از افراد در حال انتشار است: «اگر من کرونا داشته و بهبود یافته ام، باید واکسن بزنم؟»

برچسب‌ها :