اگر جلوی خیز جدید کرونا گرفته نشود، سیلی محکمی می خوریم


1399/11/04 دقیقه مطالعه
iOS 14

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: متوسط آمار بستری کشور تقریبا افزایش پیدا کرده و این موضوع نگران کننده است و باید جلوی این خیز را بگیریم و اگر جلوی آن را نگیریم طبق پیش‌بینی‌ها ضربه سنگینی می‌خوریم.

برچسب‌ها :