اوج گیری اختلافات در بالاترین سطوح اسرائیل بر سر برجام، بایدن و ایران


e 1399/10/20 دقیقه مطالعه
iOS 14

درحالیکه تمام بازیگران کلیدی در اسرائیل درمورد جلوگیری از پیوستن بایدن به برجام که به امنیت اسرائیل ضرر می رساند، اشتراک نظر دارند، اما انها در تاکتیک با یکدیگر اختلاف دارند.

برچسب‌ها :