اهتمام دستگاه‌های نظارتی بر حفظ آرامش بازار عید


1399/12/25 دقیقه مطالعه
iOS 14

استاندار اردبیل گفت: دستگاه‌های نظارتی استان بر حفظ آرامش بازار عید نوروز اهتمامی جدی داشته و بر تقویت مؤلفه‌های بازرسی و نظارت تاکید کردند.

برچسب‌ها :