انجمن واردکنندگان خودرو: مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو از مناطق آزاد اجرایی نیست


e 1399/10/20 دقیقه مطالعه
iOS 14

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو از مناطق آزاد به داخل سرزمین اصلی، در تضاد با قوانین موجود بوده و در عین حال اجرایی نیست. وی یادآور شد: براین اساس، همه این قوانین باید لغو شوند تا طرحی که کمیسیون تلفیق ارائه داده، امکان اجرا داشته باشد.

برچسب‌ها :