انتقاد به برخی آثار تصویری / “ایوب‌خان” می‌آید


1399/10/28 دقیقه مطالعه
iOS 14

امیر دژاکام که با نمایش «ایوب خان» در جشنواره تئاتر فجر حضور دارد، با انتقاد از سطح کیفی نازل برخی آثار تصویری گفت: این روزها مارکتینگ حماقت بیداد می‌کند.

برچسب‌ها :

انتقاد به برخی آثار تصویری / “ایوب‌خان” می‌آید


1399/10/28 دقیقه مطالعه
iOS 14

امیر دژاکام که با نمایش «ایوب خان» در جشنواره تئاتر فجر حضور دارد، با انتقاد از سطح کیفی نازل برخی آثار تصویری گفت: این روزها مارکتینگ حماقت بیداد می‌کند.

برچسب‌ها :