امیر دریادار سیاری:نیروی انسانی سالم و ورزیده تضمین‌کننده امنیت کشور است


1399/11/13 دقیقه مطالعه
iOS 14

معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: در کنار مؤلفه‌هایی چون تجهیزات و امکانات، نیروی انسانی سالم مهم‌ترین مؤلفه و سرمایه هر سیستمی است که ما نیز باید تلاش کنیم تا نیروی انسانی سالمی در ابعاد جسمانی و معنوی داشته باشیم.

برچسب‌ها :