اقدامات پیشگیرانه مرتعداران برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا


1399/12/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

یک استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت: مرتعداران و عشایر برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا لازم است نکاتی را رعایت کنند.

برچسب‌ها :