افزایش مرگ پرندگان مهاجر در میانکاله؛ علت بوتولیسم یا وبای پرندگان؟


1399/12/11 دقیقه مطالعه
iOS 14

از سال گذشته تاکنون شبهاتی درباره مرگ پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله مطرح شده است. اخیرا ابتلا به وبای پرندگان به عنوان فرضیه‌ای درباره علت این اتفاق طرح شده اما یک عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس و عضو کمیته مشورتی میانکاله این مسئله را رد می‌کند.

برچسب‌ها :