اعلام آرای قطعی کمیته اخلاق


پاعلم 1401/05/26 دقیقه مطالعه
اعلام آرای قطعی کمیته اخلاق


به گزارش پایگاه خبری پاعلم؛ براساس احکام صادره از کمیته اخلاق در خصوص رأی محکومیت صادره از سوی این کمیته به طرفیت عبدالحمید باقری که پس از درخواست تجدیدنظرخواهی عیناً از سوی کمیته استیناف تایید و قطعی شده، نامبرده به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال و پنج سال محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شده است. 

در خصوص رأی صادره علیه مصطفی مغدانی از سوی کمیته اخلاق که پس از درخواست تجدیدنظرخواهی، عیناً از سوی کمیته استیناف تأیید و قطعی شده، نامبرده به پرداخت جزای نقدی به مبلغ دویست میلیون ریال و دوسال محرومیت از هرگونه فعالیت ورزشی و مدیریتی مربوط به فوتبال محکوم شده است.
رأی محکومیت صادره از سوی کمیته اخلاق علیه عبدالرسول محمدی راد – مربی فوتبال سپاهان برازجان و حسین خرمی پس از درخواست تجدیدنظراهی، به موجب صدور رأی کمیته استیناف قطعی شده و نامبردگان هرکدام به ده سال محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شده اند.
در خصوص پرونده های کلاسه 1419 و 1431 کمیته اخلاق، حکم برائت به طرفیت آقای حسام حسن نتاج جلوداری پس از درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی کمیته استیناف صادر شد. لازم به توضیح است نامبرده پیش از این به موجب دادنامه قطعی شماره 576 کمیته اخلاق به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال محکوم و هرگونه ادامه فعالیت ایشان در حوزه فوتبال پس از اجرای این حکم امکان پذیر خواهد بود.
تأکید می شود هرگونه ادامه فعالیت متشاکیان پرونده های محکومیت فوق، اعم از محکومیتهای شامل محرومیت و یا جریمه نقدی، صرفاً پس از اجرای حکم و با اخذ تاییدیه از کمیته اخلاق امکانپذیر خواهد بود. در صورت استنکاف از این مهم برابر ماده 89 مقررات انضباطی اقدام خواهد شد.

 
منبع: فدراسیون فوتبال

پایگاه خبری پاعلم – بساطی نظری

برچسب‌ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × سه =

Rating*

Choose a style: