استقلال دفاعی و بازدارندگی نظامی پایه دستیابی به استقلال اقتصادی است


1399/11/20 دقیقه مطالعه
iOS 14

وزیر دفاع گفت: استقلال دفاعی و بازدارندگی نظامی پایه دستیابی به استقلال اقتصادی است.

برچسب‌ها :