استفاده از همه ظرفیت‌ها برای رفع موانع خارجی حضور بین‌المللی بانوان‌ ورزشکار


1399/12/20 دقیقه مطالعه
iOS 14

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بانوان ورزشکار ایرانی با درخشش بر سکوهای قهرمانی جهانی قدرت ملت ایران را به رخ دشمنان کشیدند، گفت: ستاد حقوق بشر برای رفع موانع خارجی حضور بین‌المللی بانوان ورزشکار از تمامی ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد.

برچسب‌ها :