استان‌هایی که بیشترین و کم‌ترین مرگ‌ومیر تصادفات رانندگی را دارند


1399/11/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

نتایج بررسی روند تصادفات رانندگی در سال‌های 1385 تا 1396 نشان داد که در این سال‌ها میزان مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات جاده‌ای در ایران روند کاهشی داشته است. استان‌های سمنان، کرمان و مرکزی، بیشترین تلفات رانندگی و استان‌های تهران، البرز و اردبیل کم‌ترین میزان مرگ‌ومیر رانندگی را داشتند.

برچسب‌ها :