استاندار: هیچ نقطه‌ای از تهران شاخص آلایندگی ۵۰۰ نداشته / پیشنهادی برای تعطیلی تهران ارائه نکرده‌ایم / کارخانه ها مازوت می‌سوزانند اما مشکل اصلی آلودگی هوا، گوگرد موجود در گازوئیل است


e 1399/10/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

استاندار تهران تصریح کرد: هیچ نقطه‌ای از تهران در روز گذشته شاخص آلایندگی هوای ۵۰۰ نداشتند و میانگین ۱۲۶ بوده است و تنها در ۳ ایستگاه میزان آلایندگی بر روی شاخص ۲۱۰ قرار داشت و اگر ایستگاهی شاخص بیش از ۵۰۰ داشته و کسی اطراف آن باشد، خدای ناکرده ممکن است جان خود را از دست بدهد.

برچسب‌ها :