از بی توجهی به جایگاه شغلی فارغ التحصیلان”هوا فضا” تا بهره برداری سرمایه های انسانی توسط دیگران


1399/11/12 دقیقه مطالعه
iOS 14

رئیس دانشکده هوافضای دانشگاه امیرکبیر از بی توجهی به جایگاه شغلی فارغ التحصیلان رشته “هوا فضا” در کشور انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از فارغ التحصیلان این رشته به دنبال مهاجرت و اشتغال در کشورهای دیگر هستند و جای تأسف دارد که سرمایه های انسانی ما توسط دیگران بهره برداری می شود.

برچسب‌ها :