ارزیابی منابع غربی از جدیدترین آمار صادرات نفت ایران


1399/11/07 دقیقه مطالعه
iOS 14

سه ارزیابی مختلف از سوی منابع غربی نشان داد صادرات نفت ایران پس از بهبودی که در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ با وجود تحریمهای آمریکا داشت، در ژانویه صعود کرده است.

برچسب‌ها :