ارزش افزوده بیمه‌های صنایع باید به خوزستان برگردد


1399/11/10 دقیقه مطالعه
iOS 14

استاندار خوزستان با اشاره به فعالیت شرکت‌های بزرگ صنعتی در استان خوزستان، گفت: شرکت‌های صنعتی خوزستان، بزرگ و ملی هستند. شعب بیمه‌ای از تهران و شهرستان‌های مختلف، بیمه این شرکت‌ها را رد می‌کنند که این مساله، محل ایراد است زیرا باید حداقل، ارزش افزوده پرداختی بیمه‌های صنایع به استان خوزستان برگشت داده شود.

برچسب‌ها :