اجرای طرح «شهاب» در مدارس لرستان


1399/12/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

رئیس بنیاد نخبگان لرستان گفت: در راستای شناسایی استعدادهای برتر و نخبگان با همکاری آموزش و پرورش یک طرح مشترک تحت‌عنوان «شهاب» شناسایی و هدایت استعدادهای برتر اجرا می‌شود.

برچسب‌ها :