ابداع ماشینی که حدس‌های ریاضی تولید می‌کند


1399/11/24 دقیقه مطالعه
iOS 14

دانشمندان ماشینی را ساخته‌اند که حدس‌های ریاضی تولید می‌کند، در حالی که حدس‌ها در ریاضی اساساً نقطه شروع طرح قضایای ریاضیاتی هستند.

برچسب‌ها :