آیا تست کرونا در منزل، ویروس کرونای انگلیسی را هم تشخیص می‌دهد؟


1399/12/28 دقیقه مطالعه
iOS 14

بعد از یک سال جنگیدن با کرونای چینی، اکنون در سالگرد آغاز کرونا در جهان، باید حضور ویروس کرونای انگلیسی را قبول کنیم و با توان بیشتر برای جنگیدن و مقابله با آن آماده باشیم.

برچسب‌ها :