آمریکا و انگلیس تحریم های بیشتر علیه روسیه را بررسی می کنند


1399/12/15 دقیقه مطالعه
iOS 14

آمریکا و انگلیس در حال سنجیدن اعمال مجازاتهای بیشتر علیه روسیه از بابت استفاده از تسلیحات شیمیایی با گزینه هایی اعم از اعمال تحریم علیه الیگارشیها تا اقدام افراطی هدف گرفتن بدهی حاکمیتی این کشور هستند.

برچسب‌ها :