آسیب‌های مالی و روحی، خروجی طرح بازنشستگی پیش از موعد


1399/11/01 دقیقه مطالعه
iOS 14

یک جامعه‌شناس، طرح «بازنشستگی پیش از موعد» را به دلیل «نادیده گرفتن تبعات مالی و روانی آن» مورد انتقاد قرار داد و گفت: از منظر جامعه‌شناسی، سن اشتغال حتی باید به ۳۵ سال افزایش یابد.

برچسب‌ها :