» خبر » اخبار » آزاده نامداری خطاب به فروغی: سال‌های اقتدار تلویزیون، شما مدرسه تشریف داشتید / اکنون که کار به مدار و خروج از مدار کشیده حتما مشکل از جای دیگر است
اخبار

آزاده نامداری خطاب به فروغی: سال‌های اقتدار تلویزیون، شما مدرسه تشریف داشتید / اکنون که کار به مدار و خروج از مدار کشیده حتما مشکل از جای دیگر است

1399/09/14 10

تلویزیون مکانی برای تبادل افکار است جایی که به جامعه یاد میدهد آدم ها چگونه با نگاه ها و عقاید متفاوت با هم گفتگو کنند.کاش از بزرگان تلویزیون کسی باقی مانده بود تا آن روزها را به شما یادآوری کند،اینکه اکنون کار به مدار و خروج‌ از مدار رسیده حتما مشکل از جای دیگری است.

به این نوشته امتیاز بدهید!

e

  • ×